Στόχοι Προγράμματος

Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η παραγωγή υψηλού επιπέδου στελεχών και λειτουργών, που  θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του Δημόσιου Τομέα και την ποιότητα των παρεχόμενων, από αυτόν, υπηρεσιών, στη βάση και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς ηγέτες.
  • Η δημιουργία σημαντικών επαγγελματικών προοπτικών και ο εφοδιασμός με σημαντικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα αυτών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα οι οποίοι θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.