Καριέρα

Οι απόφοιτοι μας θα απασχοληθούν σε κορυφαίες  θέσεις  ευθύνης στον Δημόσιο Τομέα. Και βεβαίως το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδείξει μελλοντικούς ηγέτες για το Δημόσιο Τομέα.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα δεν συνιστά μία τυπική διαδικασία απόκτησης ενός οποιουδήποτε τίτλου. Ο χορηγούμενος μεταπτυχιακός τίτλος πιστοποιεί  την απόκτηση των πλέον κατάλληλων, για την παρούσα εποχή και την παρούσα φάση εξέλιξης του Δημόσιου Τομέα, γνώσεων και εμπειριών. Αλλά και από καθαρά τυπική άποψη και με βάση την περιγραφή που προκύπτει και μόνο από το Πρόγραμμα Σπουδών, είναι ο πλέον κατάλληλος  μεταπτυχιακός τίτλος, στο αντίστοιχο επίπεδο, για την επιδίωξη μιας σημαντικής σταδιοδρομίας στο Δημόσιο.

Επίσης σε μια εποχή έντονης εργασιακής ανασφάλειας η οποία επεκτείνεται και στον Δημόσιο Τομέα, η φοίτηση στο Πρόγραμμα και η λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου στον οποίο καταλήγει, αποτελεί εγγύηση μιας ασφαλούς εργασιακής ζωής.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει να αντιπαρατεθεί στην μονομέρεια και να συνθέσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον  πλουραλιστικής γνώσης και πολύπλευρης θέασης των προβλημάτων του Δημόσιου Τομέα, με έμφαση στην οργανωτική πλευρά και την θεσμική πλευρά.