Κόστος Φοίτησης

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό κατανέμεται σε τρείς (3) δόσεις.  Τρεις (3) δόσεις των 1000 ευρώ, με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.