Κόστος Φοίτησης

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ.

Το ποσό αυτό κατανέμεται σε πέντε (5) δόσεις. Μία (1) δόση των 500 ευρώ κατά την εγγραφή και τέσσερις (4) δόσεις των 850 ευρώ που θα κατανέμονται στη συνολική διάρκεια του χρόνου των σπουδών.