Δομή & Διάρκεια - Τόπος

Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκειά του είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Κατά τα τρία πρώτα, διδάσκονται τα υποχρεωτικά και ταυτόχρονα στο τέλος του δευτέρου ανατίθεται και εκπονείται η Διπλωματική - Ερευνητική Εργασία. Κάθε διδακτικό ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες.

Το Πρόγραμμα στο οποίο η φοίτηση πραγματοποιείται κανονικά ολοκληρώνεται σε ενάμισυ (1,5) έτος.

Που διεξάγονται τα μαθήματα

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται και θα ανακοινώνονται εγκαίρως και μέσω του site
του Προγράμματος.