Διδασκοντες

Διδάσκοντες είναι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και Καθηγητές Πανεπιστημίων και διδάσκοντες σε ΑΕΙ οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση, διδακτική και ερευνητική, με τα γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στα μαθήματα που τους ανατίθενται καθώς και επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Για τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων μπορεί να καλούνται Καθηγητές και επιστήμονες κύρους για την διδασκαλία ειδικών θεμάτων.

Οι διδάσκοντες επιλέγονται προσεκτικά ώστε να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και υπόκεινται συνεχώς σε αξιολόγηση στην οποία μετέχουν και οι φοιτητές στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων.

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Ι.Π. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΚΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΠ / ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
5 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
6 ΜΑΝΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΠ / ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
7 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΠ / ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
8 ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
9 ΜΠΕΣΙΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ pdf 
10 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
11 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
13 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
14 ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
15 ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MSc, MA - -  
16 ΠΡΑΒΙΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ pdf 
 17 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
18 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
19 ΤΖΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΠ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
20 ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 21 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
22  ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23 ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ