Διάθρωση - Χαρακτηριστικά

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα τα περισσότερα από τα οποία εντάσσονται στην γνωστική περιοχή της Οργάνωσης και Διοίκησης.

Περιλαμβάνει επίσης μαθήματα τα οποία εντάσσονται στην περιοχή των ευρύτερα νοούμενων επιστημών των οικονομικών και μαθήματα που εντάσσονται στην περιοχή των θεσμών και του δικαίου.

Με την αναλογία που συμβάλλουν τα επιμέρους μαθήματα στο Πρόγραμμα επιδιώκεται η εξασφάλιση μίας ισορροπημένης σύνθεσης γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων που αντανακλά την πιο σύγχρονη αντίληψη για μιαν συνολική θεώρηση και διαπραγμάτευση του φαινομένου της Δημόσιας Διοίκησης και όχι μιαν μονομερή και γι' αυτό περιοριστική και παρωχημένη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα θα υπόκειται σε αξιολόγηση και ως την ακαδημαϊκή και ως προς την διοικητική του δομή. Τα εξαγόμενα από την αξιολόγηση συμπεράσματα οδηγούν σε τροποποιήσεις και διορθώσεις που κρίνονται αναγκαίες ώστε να υπάρχει εναρμονισμός προς τα πλέον σύγχρονα δεδομένα.