Διδασκοντες

Διδάσκοντες είναι Καθηγητές του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ καθώς και Καθηγητές Πανεπιστημίων και διδάσκοντες σε ΑΕΙ οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση, διδακτική και ερευνητική, με τα γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στα μαθήματα που τους ανατίθενται καθώς και επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Για τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων μπορεί να καλούνται Καθηγητές και επιστήμονες κύρους για την διδασκαλία ειδικών θεμάτων.

Οι διδάσκοντες επιλέγονται προσεκτικά ώστε να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και υπόκεινται συνεχώς σε αξιολόγηση στην οποία μετέχουν και οι φοιτητές στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων.

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
1 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ  pdf
2 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  pdf
3 ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  pdf
4 ΜΠΕΣΙΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  pdf
5 ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ  pdf
6 ΠΡΑΒΙΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  pdf
7 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ  pdf
8 ΤΖΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΑΠ (ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΕΠ
& ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  pdf
9 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
10 ΦΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  - ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
11 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ  pdf
12 ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ pdf