Διδασκοντες

Διδάσκοντες είναι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και Καθηγητές Πανεπιστημίων και διδάσκοντες σε ΑΕΙ οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση, διδακτική και ερευνητική, με τα γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στα μαθήματα που τους ανατίθενται καθώς και επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Για τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων μπορεί να καλούνται Καθηγητές και επιστήμονες κύρους για την διδασκαλία ειδικών θεμάτων.

Οι διδάσκοντες επιλέγονται προσεκτικά ώστε να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και υπόκεινται συνεχώς σε αξιολόγηση στην οποία μετέχουν και οι φοιτητές στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων.

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
1 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Ι.Π. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5 ΜΑΝΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΠ / ΕΝΤΕΤΑΛΜΑΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
6 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΠ / ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  pdf
7 ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  pdf
8 ΜΠΕΣΙΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  pdf
9 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
11 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
13 ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  pdf
14 ΠΡΑΒΙΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  pdf
 15 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
16 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  pdf
17 ΤΖΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΠ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  pdf
18  ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
18 ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ pdf