ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022-2023 (Νέο)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Ιστοσελίδα: http://papm.uniwa.gr

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»  και προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, εκατό (100) θέσεις εισακτέων, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2022.

Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο  (ΦΕΚ, Β’, αρ. 3484/21-08-2018 - ΦΕΚ, Β’, αρ. 615/1702-2021) και λειτουργεί βάσει του Ν.4485/2017.

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα  και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιπέδου Master, στη «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνο ταχυδρομικά

από 1 Ιουνίου 2022 έως και 20 Ιουνίου 2022 στη Διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250

122 44 Αιγάλεω

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε..Ι της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://papm.uniwa.gr).
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύει.
3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου Αίτησης)
4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 500 λέξεις)
6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, που μπορεί να αντικαθίσταται από βεβαιωμένες σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή κατοχή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας ή κατοχή πτυχίου Αγγλόφωνου Τμήματος Ελληνικού ΑΕΙ ή διαπίστωση αντίστοιχου επιπέδου γνώσης κατόπιν εξέτασης που αποδεικνύει την επαρκή γνώση της γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να υποκαθίσταται από αντίστοιχου επιπέδου γνώση της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (υπόδειγμα διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://papm.uniwa.gr) - (προαιρετικά).
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
9. Αντίγραφα άλλων μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών τίτλων (εφόσον υπάρχουν).
10. Δημοσιεύσεις ή έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό που βεβαιώνει ερευνητική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν).
11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.

Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών,  ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Ο καθορισμός του χρόνου διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους υποψηφίους.

Ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ορίζεται σε εκατό(100), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πράξη Ίδρυσης και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι όροι, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα προβλέπονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος (ΦΕΚ, Β’, αρ.4703/22-10-2018- ΦΕΚ, Β’, αρ.615/17-02-2021).

Τα τέλη εγγραφής ανέρχονται στο ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων (€3.000), για το σύνολο του Προγράμματος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα), το οποίο θα καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, εκάστη καταβλητέα με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Οι διαλέξεις που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2022, θα διεξάγονται Παρασκευή 15.30-21.30 και Σάββατο 09.00-15.00.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη 2 (Π. Ράλλη και Θηβών 250).

Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ», στα τηλέφωνα: 210-5381259, 6947-201626, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αθήνα 30 Μαρτίου 2022

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»

Δημήτριος Στράνης
Καθηγητής